Image Alt

Strefa B+R

#DC3D

W części druku 3D zaplanowano strefę B+R, w której będzie rozpoczynał się pierwszy etap druku 3D.

Począwszy od zaprojektowania danego elementu jaki chcemy uzyskać, poprzez jego parametryzację i przygotowanie do wydruku. Gotowy element będzie badany pod kątem dokładności wymiarowo-kształtowej wydrukowanych struktur, topografii powierzchni, cech strukturalnych (w skali makro i mikro), składu chemicznego i fazowego, a także podstawowych właściwości wytrzymałościowych (próby niszczące). W ramach strefy druku 3D planowane jest zatrudnienie dwóch osób zajmujących się projektowaniem, drukiem i bieżącą obsługą urządzeń w strefie.

Aby Centrum Druku 3D spełniało swoją rolę, musi być wspierane przez dobrze wyposażoną i profesjonalnie przygotowaną przestrzeń B+R. Tylko w tak zaprojektowanym Centrum możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów i zleceń – od pomysłu do realizacji.