Image Alt

O projekcie

#DC3D

Nowoczesne Centrum Druku 3D powstanie na Dolnym Śląsku!

Do końca 2020 roku we Wrocławiu powstanie pierwszy innowacyjny na skalę kraju oraz województwa Dolnośląski Inkubator Druku 3D.

Centrum Druku 3D będzie specjalizowało się w wydruku elementów z tworzyw sztucznych, metalu oraz modeli wykorzystywanych w medycynie. Każda ze stref zostanie wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia drukujące, których zakup przez małe przedsiębiorstwa byłby niemożliwy ze względu na zbyt wysokie koszty związane z zakupem urządzeń oraz późniejszą eksploatacją.

To wielka inwestycja, która potwierdza rozwój innowacyjności na Dolnym Śląsku! Wsparcie Samorządu Województwa w realizację projektu, będzie owocowało rozwojem sektora MŚP oraz podmiotów do niego należących otwartych na innowacyjne pomysły oraz nowoczesne technologie – zapewnia marszałek Cezary Przybylski.

Inwestorem jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. a realizacja inwestycji odbędzie się przy wparciu środków europejskich pozyskanych z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w wysokości ponad 15 mln zł, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Inkubator Druku 3D skierowany będzie w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i nie posiadają jeszcze swoich obiektów produkcyjnych, magazynowych czy też usługowych. Będzie to impulsem do rozpoczęcia współpracy oraz wymiany dobrych praktyk wśród przedsiębiorców w zakresie technologii druku 3D.

Naszym celem jest przybliżenie technologii druku 3D i rozpowszechnienie jej do jak największej liczby osób. Podczas rozmów z przedsiębiorcami z województwa dolnośląskiego jak również z całej Polski widzimy bardzo duży potencjał oraz zapotrzebowanie na tego typu usługi – mówi Sebastian Kącki Prezes Zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

Zakładana inwestycja będzie pierwszym miejscem na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie przedsiębiorcy będą mogli korzystać z infrastruktury biurowej, warsztatowo-produkcyjnej oraz otrzymywać wsparcie w zakresie technologii druku 3D.

Dolnośląskie Centrum Druku 3D:

– powierzchnia biurowa około 1 800 m2 oraz strefa warsztatowo-produkcyjna około 5 000 m2,
– trzy strefy druku wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia drukujące,
– wynajem na preferencyjnych warunkach,
– wsparcie merytoryczne ze strony inżynierów,
– integracja środowiska naukowego oraz biznesowego,
– inicjowanie nowych przedsięwzięć zarówno o charakterze naukowym jak i komercyjnym.