Image Alt

Klaster Druku 3D

#DC3D

Celem Klastra Druku 3D jest integracja środowiska naukowego i biznesowego wokół technologii przyrostowej, wymiana wiedzy i doświadczeń między przemysłem a nauką, a także łączenie kompetencji, w celu osiągania nowych możliwości jakie daje zastosowanie druku 3D.

Klaster skupi przedsiębiorstwa z różnych gałęzi przemysłu, zainteresowane włączeniem się w proces tworzenia produktów w technologii druku 3D oraz realizujące i chcące rozwijać ten proces. Członkami Klastra będą również jednostki naukowe, uczelnie wyższe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie zasoby i potencjał niezbędny do wspierania przemysłu w inicjowaniu nowych lub znacząco ulepszonych produktów w oparciu o technologię druku 3D.

Aktywna współpraca członków klastra ma sprzyjać inicjowaniu nowych przedsięwzięć zarówno o charakterze naukowym, jak i komercyjnym, co będzie sprzyjało realizacji prac naukowo-badawczych oraz rozwojowi technologii druku 3D i powstawaniu prototypów nowych produktów.

Podstawą dla wszystkich działań podejmowanych w Klastrze będą zasoby ludzkie i techniczne Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D, który będzie wspierał jego członków w inicjowaniu i realizacji nowych przedsięwzięć.