Image Alt

Akademia Druku 3D

#DC3D

Naszym celem jest stworzenie unikatowego w skali całego kraju centrum nauki o technologii druku 3D. Akademia powstanie przy Dolnośląskim Inkubatorze Druku 3D mając w swoich zasobach zarówno kadrę naukową jak i praktyków w dziedzinie wytwarzania druku 3D. Zagwarantują szerokie spektrum wiedzy zarówno w zakresie przygotowania teoretycznego, projektowania, jak i druku w technologii przyrostowej.

W ramach Akademii Druku 3D odbywać się będą warsztaty, podczas których uczestnicy zajęć zdobędą nowe umiejętności w zakresie projektowania, jak i wytwarzania gotowych modeli, detali, elementów, form, części, itp. w druku 3D. Zajęcia będą obejmowały w swym zakresie nie tylko część teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną, wykorzystując dostęp do parku technologicznego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3 D.

Oferta Akademii Druku 3D będzie wychodziła naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Coraz więcej pracodawców docenia oraz poszukuje specjalistów posiadających umiejętności w zakresiem m. in. zasad projektowania metodami przyrostowymi, zaawansowanego modelowania 3D, doboru materiałów czy też realizacji kompletnego procesu druku 3D. Pozyskanie tych umiejętności będzie możliwe poprzez udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez Akademię Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D.